CARACTERÍSTIQUES

Aquest element format de barra i gomes elàstiques en els extrems, permet el treball de la resistència cardiovascular, muscular i l'entrenament de la flexibilitat. Disposa de dos jocs de gomes de diferent nivell de resistència: mitjà i alt. No obstant això, la resistència de treball també es pot adaptar escurçant la llargada de les gomes; per això n'hi ha prou amb cargolar la goma a l'extrem de la barra.

Aquest aparell es compon de:
- Una barra desmuntable amb agafadors antilliscants recoberts d'escuma suau.
- Longitud de la barra: 131 cm.
- 2 jocs de gomes de diferent nivell de resistència: resistència mitjana (color gris); resistència alta (color negre).
- Empunyadures d'agafada per peus i mans.
- Fàcil muntatge.
- Mida reduïda.
- Gran versatilitat.
- Embalatge: caixa a color amb guia bàsica de exercicis impresa en un lateral.