CARACTERÍSTIQUES

Bomba d´inflar que inclou ràcord universal amb vàlvula i ràcord d´agulla de 2 mm. de diàmetre.