CARACTERÍSTIQUES

Màquina multifunció composta per dues torres independents de politges regulables verticalment que permeten realitzar un nombre il·limitat d'exercicis amb absoluta llibertat de moviment.
Això converteix a la M-924 DUAL MOTION en una excel·lent màquina polivalent per desenvolupar qualsevol tipus d'entrenament, amb un ventall de possibilitats de perfil de treball que permet adaptar-la a qualsevol tipus de necessitat. És una màquina ideal per a sales de fitness professionals, centres d'entrenament personal, centres mèdics i de rehabilitació i particulars.

- Dues torres independents de politges regulables verticalment en 11 posicions.

- Sistema de dobles politges orientables que permeten realitzar els exercicis amb absoluta llibertat de moviment, podent variar la posició del cos mentre es realitza l'exercici.

- Sistema desmultiplicador de la càrrega (1/4) que permet un recorregut de més de 5 metres per cada costat i realitzar els moviments amb una elevada velocitat sense pèrdua de resistència en cap punt del recorregut (treballs de potència muscular).

- Inclou accessoris per augmentar les possibilitats d'entrenament: agafadors individuals, barra, i turmellera.

- Càrrega de treball: 100 kg per torre (possibilitat d'ampliar fins a 200 kg per costat).

- Dimensions: L.131cm; A. 170 cm; Al. 225 cm

- Banc de treball no inclòs.