CARACTERÍSTIQUES

- Grup per extensió de cames
- Joc de cables per a la connexió de les plaques al grup de cames.