CARACTERÍSTIQUES

Joc de peses compost per 2 barres de 30 cm., 20 discos de ferro de 0,5 kg. i 4 fixacions de molla. Diàmetre: 20 mm.

Pes: 11