CARACTERÍSTIQUES

Joc de punys amb agafadors anatòmics de resistència equivalent a 15 kg. (2 unitats).