CARACTERÍSTIQUES

Estructura metàlica que permet realitzar diversos exercicis per a la musculatura de la part superior del tronc. Incorpora pictograma descriptiu de l´exercici. Precisa ancoratge a la paret.